ENERGIE van BOMEN een spel van zon & maan

De energie van bomen

Een boom is een levend geheel en zoals elk levend organisme kent een boom een eigen energie-veld. Naast het karakter van elke soort, de uitstraling van een boom en het energieniveau van een boom leren wij bij boomwandelingen te kijken naar de basisgerichtheid van een boom. En wel of naar de zon of naar de maan. Afhankelijk van het soort boom kunnen bomen open of gesloten op mensen overkomen. Extroverte bomen zijn uitnodigender en kunnen je opladen iets te ondernemen. Introverte bomen zijn veel meer op zichzelf gericht, daar kun je zaken op een rijtje zetten, je leven overpeinzen en zeker een dutje doen. Ook blijken bepaalde bomen overdag niet op te vallen, maar ‘s-avonds en zeker met volle maan bruisen ze van energie. De overdag extroverte bomen blijken sterker te reageren op de zon en zonne-energie. De overdag introverte soorten reageren veel meer op de maan en maan-energie. Geen enkele boom is even zon- of maangericht. Je kunt ze ordenen van heel zongericht tot heel erg maangericht.

Een grove den is meer dan 90% zongericht, een berk is iets minder dan 75% zongericht en dus meer dan 25% maangericht.

De vlier zit als boom in het midden: 45% zongericht en dus 55% maangericht.

Van de meer maan-gerichte bomen is de linde voor minder dan 25% zongericht en dus meer dan 75% maangericht.

De beuk is één van de meest maan-gerichte bomen.

Hoe een boom dan ook gericht is, ze zijn echte antennes gericht op krachten uit de kosmos. De binding met de hemel in vele mythologische verhalen is niet zomaar uit de lucht gegrepen.

zon-gerichte bomen (solarkarakter)

 • overdag extrovert, ‘s-nachts introvert.
 • hebben overdag de sterkste uitstraling. laden je op met energie.
 • willen zoveel mogelijk lucht en zon vangen.
 • kunnen soms in korte tijd zeer snel groeien.
 • kennen vaak een bochtige opbouw.
 • zijn niet geschikt om te snoeien.
 • hebben een energiestroom langs de stam:          overdag sterk naar beneden gericht/’s-nachts beperkt naar boven gericht.
 • bij regen loopt meestal geen water over de stam

maan-gerichte bomen (lunarkarakter)

 • introverte uitstraling overdag.
 • overdag meestal onopvallend aanwezig, daarentegen komen zij bij heldere volle maan echt tot leven.
 • laten je overpeinzen, zaken ordenen en bieden de rust,   om verkwikkend te slapen.
 • door bladeren meer ingesloten ( dus geen zon op de stam, die vaak glad is).
 • groeien vaak gestaag rechtdoor omhoog.
 • kunnen gesnoeid worden.
 • hebben een energie stroom langs de stam: overdag omhoog gericht, ‘s-nachts naar beneden gericht en het sterkst bij volle maan.
 • bij regen zie je over de stam water naar beneden stromen ( vaak in banen).                                      


de geaardheid van een aantal bomen op een rijtje:

Sterk  zongericht, dus bijna niet maangericht

 • grove den  – walnoot  –    zomereik  –  es

Meer zongericht, en dus minder maangericht

 • berk  –         appel  –       esdoorn  –    meidoorn     –        olm/iep

Meer maangericht, en dus minder zongericht

 • vlier  –         lijsterbes  –  els 

Sterk  maangericht, en dus bijna niet zongericht

 • linde  –         spar      –    populier  –   kers  –     wilg   –      hazelaar  –   taxus      –   beuk