ZONDER ROOS en LIEFDE wordt het best saai

Bedwelmd door de geur van een rode roos verklaren we onze liefde. Toch zijn er rozen die we beter niet kunnen aanplanten of in stand houden.

INVASIEVE PLANTEN tasten onze bio-diversiteit echt aan.

De RIMPELROOS (Rosa Rugosa) die soms ook Bottelroos wordt genoemd komt oorspronkelijk uit NO China, Japan, Korea en ZO Siberie. In de oorsprong-landen groeit deze roos langs de kust en in de duinen. Deze rozensoort wordt hier nog steeds vaak in stedelijke omgeving aangeplant, maar in het duingebied verwilderd bedreigt het vele oorspronkelijke planten, dieren en insecten. Het is echt een invasieve plante die juist door een stevige uitgroei van zijn (ondergrondse)wortels de groei van andere planten onmogelijk maakt. Natuurlijk bloeit deze roos prachtig en vormt heel eetbare grote rozenbottels. Maar dat doen oorspronkelijke rozensoorten van hier ook. Dus als je wilde rozen aanplant gebruik dan Hondsrozen en Egelantier, die zich niet invasief gedragen.

RIMPELROOS Foto Klaas Dijkstra

Meer informatie over de Rimpelroos en zijn verspreiding in Belgie en Nederland op wilde-planten.nl

Trouwens er zijn vele oorspronkelijke rozensoorten die soms zelfs hier zeldzaam zijn geworden. We beschrijven niet alle rozensoorten, die we hier kunnen vinden, want daarover kan je een apart boek uitgeven.

De BOSROOS (Rosa Arvensis) die we in Zuid Limburg soms vinden, verder vrij zeldzaam in open plekken in bosgebieden. Deze roos heeft veel mooie witte bloemen.

Wit bloeiende bosroos

De HEGGENROOS (Rosa Corymbifere) doet het goed in bosranden en heggen in kalkrijke grond (leem). Toch vrij zeldzaam in Belgie alleen vaker in de Leemstreek en in Zuidelijk Limburg in Nederland. Kruist zich wel met de bosroos en hondsroos.

De KALE STRUWEELROOS (Rosa Dumalis of Vosagiaca) werd vroeger vaak als ondersoort van de Hondsroos gezien. Beide soorten kunnen zich ook onderling inkruisen.

De bloemen van de Kale Struwwelroos lijken erg op Hondsrozen

Meer informatie op wilde-planten.nl

De DUINROOS (Rosa Spinossima) geeft struikjes tot 1 meter hoog met in mei-juni herkenbaar simpele iets afwijkende bloemen, die meestal wit, maar soms ook lichtroze kunnen zijn. De bottels zijn erg klein.

Meer weten kijk op wilde-planten.nl

De VILTROOS (Rosa Villosa of Tomentosa) Deze roos komt zeldzaam voor in ons land en dan vooral in Zeeuws Vlaanderen en Zuid Limburg verder hier en daar.

VILTROOS Rosa Villosa

Meer informatie op wilde-planten.nl

En de eerder genoemde HONDSROOS (Rosa Canina)

Maar ook de EGELANTIER (Rosa Rubiginosa)

In kruidentuinen bij vele kloosters werd ook vaak de APOTHEKERSROOS (Rosa Gallica) geteeld om er medische olie maar ook geurolie van te maken. Deze roos komt uit West Azie, maar ook uit Midden en Zuid Europa.

Reacties zijn gesloten.