EEN GESPREK MET EEN BOOM KLEURT JE DAG

Hoe in contact te komen met een boom ?

De eerste stap is vrij simpel, ga op zoek naar jouw boom.

Of misschien is het wel andersom, nu je een boom wil gaan zoeken, word je gevonden. Want dat is het gevoel dat ons na zoveel jaren in onze contacten met bomen duidelijk is geworden. Als het voor jou het moment is voor de boom, word je door een boom uitgekozen. En kom je hoe dan ook bij die boom uit.  

Benader een boom altijd met liefde en respect. Uiteindelijk leven bomen veel langer dan wij mensen. Daarbij zijn bomen niet hun contact met hun voorvaderen verloren. Bomen hebben een enorm groot weten. Onze ervaringen hiermee wijken niet af van wat vele anderen hebben waargenomen en vertellen. Bomen dragen een erfenis van eeuwen met zich mee. Het is mogelijk op een gevoelsmatige manier iets van dit weten mee te beleven.

Maar bedenk dat bomen door hun ervaringen met mensen soms helemaal geen zin in ons hebben. Toon hier respect voor.

Woorden zijn het medium van mensen. Onze ervaring is dat planten, dieren etc. veel meer communiceren in beelden en gevoelens. Dus vorm in je gedachten een visueel beeld en richt je in contacten met bomen erop vergelijkbare beelden te ontvangen. Probeer hierbij je logisch denken op een laag pitje te zetten. Dit lukt ons goed door onze ogen te sluiten en rustig ademend bij een boom te gaan zitten of er tegenaan te leunen.

En als je zo gelukkig bent een goed contact met een boom te krijgen, wees hem of haar hier dankbaar voor en maak die dank ook kenbaar.

Wij hebben op twee manieren onze contacten met bomen enorm verdiept.

  • Door de boom te tekenen of te schilderen zijn wij vaak doorgedrongen tot de kern van een boom. Een gedeelte van deze tekeningen zijn te vinden in dit boek. Vooral door grondig te kijken en het wezen van een boom te verbeelden zijn wij dichter bij betreffende boom gekomen. Je wordt zo vaak eenvoudigweg in het energieveld van deze boom opgenomen. Ook bij latere contacten met dezelfde boom, kwam een goede uitwisseling veel sneller tot stand.
  • Daarnaast zingen wij bomen toe. Niet met zomaar een lied, maar met zijn eigen naam. Door deze naam als mantra te chanten komen wij in zeer korte tijd in contact met een boom. Zelfs als een boom eerst afwijzend of zeer terughoudend op onze pogingen reageerde. Wij hebben hierbij eerst de Nederlandse of andere lokale naam gebruikt. Later zijn wij verder gegaan met de botanische of Latijnse naam van bomen. Ook de namen uit andere talen bleken soms zinvol. Nu gebruiken wij vaak de Keltische naam. En dit werkt voor ons erg goed, omdat deze dicht bij vele bomen, maar ook bij ons met onze bindingen vanuit het druïdisme staat.  

Zoek in ieder geval een persoonlijke methode om jouw contacten met bomen te bevorderen.

Na een contact met een boom is het van belang jouw energie duidelijk van die van de boom te scheiden. Stel je bewust voor dat je jouw aura terugtrekt en kleiner maakt en scheidt van die van de boom. En koester de boodschappen van de bomen in je hart en laat je op je verder pad hierdoor inspireren.

Veel mensen blijken al jaren vaak totaal onbewust hulp, energie en boodschappen van bomen ontvangen te hebben. Door bewust naar bomen toe te gaan vallen vaak heel veel zaken op zijn plaats en krijg je vaak het gevoel thuis te zijn gekomen.

Dit is één van de grote geschenken, die je kunt ontvangen.

De ervaringen opgedaan in de contacten met bomen, zeker als je hier voor het eerst bewust mee begint, zitten vaak vol kleurige details en bijzonderheden. In de loop der contacten worden de inhoud van deze contacten steeds abstracter en krijg je te maken met pure emoties en energieën.

Op zaterdag 10 oktober 2020 werd door de Stichting Ode aan de Linge samen met Neeltje & Paul Hoftijzer een boomwandeling in de Heemtuin van Geldermalsen georganiseerd. In latere jaren vonden er boomworkshops zowel in de Heemtuin in Geldermalsen als in de Hortus in Nijmegen plaats. Ook afgelopen jaar vonden beperkt er enkele boomwandelingen plaats. Ook gingen we op weg met een groep naar het Reichswald en de bijzondere hulstbomen bij Mariabaum.

Paul & Neeltje Hoftijzer geven al ruim 35 jaar wandelingen en trainingen in bossen en parken om contacten met bomen te ontwikkelen en te verdiepen. Zij deden dat ook jarenlang op het Eigentijds Festival in Vierhouten en voor het blad “Onkruid”. Op veler verzoek zijn ze nu al voor de corona-tijd weer begonnen in de prachtige botanische tuin van Hortus Nijmegen. Ook in de Heemtuin van Geldermalsen worden activiteiten met kunst en natuur georganiseerd. Kortgeleden was er een boomontmoeting met Neeltje & Paul. Voor informatie voor wat daar gaat gebeuren: www.odeaandelinge.nl .

Bomen zijn essentieel voor ons leven op aarde. Een goede relatie met bos en bomen wordt voor ons als mens steeds noodzakelijker.